Funktionärsändringar

Vi hjälper dig i alla steg för att ha en korrekt och ändamålsenlig funktionärsbesättning.

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

Råd och dialog

Vi hjälper dig att förstå reglerna kring styrelseledamöter, suppleanter, VD och andra funktionärsroller samt vad som kan vara lämpligt och effektivt i just ditt bolag.

Det kan handla om när man i en styrelse behöver suppleanter, vilka bosättningskrav som gäller för både ledamöter och suppleanter och t ex när en s k särskild delgivningsmottagare är ett krav.

Beslut och registrering

Utifrån vår dialog eller dina egna beslut hjälper vi dig att registrera önskade funktionärer. Vi assisterar med all formalia för ett korrekt beslut, registreringshandlingar och även som ombud hos Bolagsverket för själva registreringen.

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.