Snabbavveckling

Sälj ditt vilande bolag till oss för omgående likvidation. Du får ut bolagets värde i kontant köpeskilling och vi garanterar likvidation för din trygghet.

Kontakta oss

Hör av dig till Ann Sundin

Effektiv och trygg avveckling

Efter 20 års arbete och tusentals genomförda avvecklingar och likvidationer har vi byggt på oss en mycket stor kompetens och erfarenhet som vi använder i alla nya uppdrag för att ge dig som kund den mest effektiva och trygga avvecklingstjänsten.

Med en snabbavveckling kan du på kort tid ha sålt ditt bolag, fått ut värdet kontant och vara helt trygg med att Servando omgående inleder och genomför en frivillig likvidation som tar knappt ett år.

Vi tar ansvar över hela processen

I vår tjänst ingår alltid att vi tillsätter likvidator, upprättar styrelsens avgåenderedovisning, svarar för bolagets bokföring under likvidationen, upprättar eventuell årsredovisning, upprättar slutredovisning, inkomst- och skattedeklarationer samt sköter kontakt med Bolagsverket och eventuell revisor. När bolaget är överlåtet tar vi ansvar för hela avvecklingen där vårt arvode inkluderar alla delar.

Komplett offert

Skicka oss en kopia av ditt bolags senaste årsredovisning samt en aktuell balans- och resultatrapport så återkommer vi direkt med en komplett offert med förutsättningar, instruktioner, arvode och föreslagen köpeskilling samt nästa steg för att gå vidare.

Vårt arvode tas ut i köpeskillingen för aktierna genom att denna beräknas som bolagets egna kapital reducerat med vårt arvode.

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.