Förvaltning aktiebok

Servando kan sköta hela bolagets aktiebok i en digital tjänst och dessutom vara behjälpliga med komplett hantering vid köp och försäljningar.

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

Digital lösning och personlig service

Med vår tjänst utgör vi ett stöd åt såväl bolagets styrelse med dess ansvar att förvalta aktieboken som enskilda ägares kontroll över sitt ägande. Aktieboken förs helt digitalt där både bolag och ägare ges ett eget konto och inloggning för att lätt kunna överblicka sitt innehav. Till den digitala lösningen tillkommer Servandos praktiska hantering och projektledning.

Uppdraget

Servandos tjänst börjar i regel med flytt och transformation av en tidigare analog aktiebok, t ex förd i Excel, till det digitala systemet. Servando förvaltar därefter aktieboken och övervakar uppdateringar och kan löpande förse bolaget och styrelsen med en uppdaterad aktiebok för kontroll av ägarsituationen, som underlag för att kalla till bolagsstämma eller genomföra utdelningar m m. Servando hjälper även till att upprätta och utreda förhållandena i en aktiebok.

Helhetstjänst för ägande och ägarförändringar

Servando kan också ta hela ansvaret att biträda vid köp och försäljning genom att upprätta avräkningsnotor, hantera eventuella förköpsklausuler och frister och därefter uppdatera aktieboken med förändringen.

Tjänsten kommer att effektivisera och avlasta styrelsen i sitt ansvar att förvalta aktieboken samtidigt som det underlättar respektive ägares hantering av sitt aktieinnehav. Tjänsten ingås i en abonnemangsform med arvode utifrån storlek på ägarkretsen och önskade delar i uppdraget.

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.