Fusion

Vi har erfarenhet av alla möjliga fusionsalternativ och hjälper dig igenom beslutsfattande, registrering, information till borgenärer samt med projektledning och fristbevakning.

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

Lång erfarenhet

Servando kan hjälpa dig oavsett variant av fusion. Det vanligaste är absorption av helägt dotterbolag. Men vi har erfarenhet och hjälper dig gärna även med absorption av ett eller flera bolag till ett annat bolag eller till ett nybildat bolag i fusionen, s k kombination. Vi har också genomfört många omvända eller nedströms fusioner där ett moderbolag fusioneras ner i ett dotterbolag.

Processens gång

Besluts- och registreringsprocessen skiljer sig något åt beroende på fusionsalternativ, men oavsett alternativ erhålls alltid biträde med besluts- och registreringshandlingar, fristbevakning och projektledning med information till samtliga involverade bolags ägare och styrelser samt kontakt med bolagens revisorer.

När fusionen är genomförd är överlåtande bolag upplösta och övertagande bolag har tagit över de överlåtande bolagens samtliga tillgångar och skulder. En fusion utan hinder tar normalt 3-4 månader att genomföra.

Tilläggstjänster

Som tilläggstjänst till det legala fusionsuppdraget kan Servando också bistå med kallelser på kända borgenärer och med utredningar och rådgivning hur en fusion ska redovisas och beskattas hos de olika bolagen.

Kontakta oss med uppgift om vilka bolag som avses att fusioneras så återkopplar vi för en dialog och informationsinsamling med förslag på fusionsuppdrag. 

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.