Delgivningsbar person

Servando möjliggör genom tjänsten att ha ett svenskt företag utan funktionär bosatt i Sverige.

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

Kontaktperson bosatt i Sverige

Alla svenska företag måste ha någon funktionär bosatt i Sverige för att företaget enkelt ska kunna kontaktas av bl a domstolar och myndigheter. I den mån det svenska företaget inte har någon funktionär (styrelseledamot eller VD) bosatt i Sverige måste en särskild delgivningsmottagare utses och registreras hos Bolagsverket.

Det praktiska flödet

Servando åtar sig denna roll genom dess VD, Fredrik Ståhl, genom att ta emot delgivningar från domstolar, myndigheter eller andra. I uppdraget ingår att direkt bekräfta mottagandet till motparten samt vidarebefordra delgivningen till bolaget och dess ledning för informaton och hantering.

Tjänsten kompletteras ofta med Servandos tjänst för adressregistrering och posthantering.

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.