Registrerad adress och vidarebefordran av post

Servando utgör företagets officiella adress, tar emot och vidarebefordrar all post.

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

Registrerad adress utan ett fysiskt kontor

Alla svenska företag måste ha en registrerad adress i Sverige. Servando kan utgöra den adressen för bolag som inte har behov av ett fysiskt kontor och därmed en adress. I tjänsten erbjuder Servando att utgöra den registrerade adressen och löpande vidarebefordran av erhållen post. Detta är en tjänst som i regel nyttjas av svenska dotterbolag till utländska moderbolag och koncerner.

Bolagets adress registreras som c/o Servando Bolag AB, Box 5814, 102 48 Stockholm. All post samlas och vidarebefordras varje vecka till anvisad kontakt.

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.