Skatteregistrering

Servando hjälper ditt bolag att bli godkänd för F-skatt, registrera det för moms och som arbetsgivare.

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

F-skatt

Att vara godkänd för F-skatt är en kvalitetsstämpel och visar att bolaget sköter skattebetalningar etc. Utan F-skatt kan eventuellt utförda tjänster betraktas som anställning och då beskattas som lön samt med arbetsgivaravgifter vilket kan bli kostsamt både för ditt bolag och din kund. Vi rekommenderar alla företag att ansöka om F-skatteregistrering i samband med bolagsbildning eller köp av lagerbolag.

Moms- och arbetsgivarregistrering

Om bolaget bedriver en momspliktig verksamhet är det skyldigt att registrera sig för moms. Med momsskyldigheten kommer också en avdragsrätt för ingående moms på inköp vilken inträder först vid registrering varför direkt registrering är att rekommendera även avseende moms.

För ett bolag med anställda krävs registrering som arbetsgivare för att svara upp mot skyldigheten att betala arbetsgivaravgift och göra skatteavdrag.

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.