Emissioner

Servando hjälper till med hela processen för beslut, genomförande och registrering i olika emissionssituationer.

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

Biträde utifrån dina förutsättningar

Vi hjälper dig oavsett vilken typ av emission du står inför som kontant-, apport-, kvittnings- eller fondemission. Vi ser också till att skräddarsy uppdraget utifrån din situation med antal ägare och vilka delar i emissionen som ni önskar hjälp med. Om så önskas tar vi gärna ett helhetsansvar från dialog kring tänkt process, upprättande av besluts- och registreringshandlingar, genomförande av stämmor om så krävs till projektledning och registrering.

Viktigt att göra rätt

För att uppnå önskad kapitalisering av bolaget är det viktigt att göra rätt hela vägen för att undvika klander från aktieägare, felaktiga registreringar eller senare krav på återbetalning av emitterade belopp. Vi ser till att beslut fattas i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, att kallelse och genomförande av bolagsstämmor sker på ett korrekt sätt, projektledning med kontakt mot bank och revisor, registrering och slutligen uppdatering av bolagets aktiebok.

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.