Du som kund

Inom Servando arbetar vi med företag i alla storlekar och branscher, och framförallt de människor som driver, leder eller äger dessa företag.

Vi stödjer din bolagsdrift

Många av våra kunder leder och driver sina egna bolag. Vi tillhandahåller tjänster som utgör ett stöd i drift och ägande av dessa bolag, ofta i tillväxt.

Andra kunder är storföretag genom en CFO eller bolagsjurist. Våra tjänster underlättar förvärv och transaktioner, skapar effektiva bolagsstrukturer samt kan avlasta ekonomi- och juristavdelningar med hög arbetsbelastning.

Lokal kontakt och assistans

Flera internationella koncerner och utländska ägare efterfrågar lokal kontakt och assistans för hanteringen av dess svenska bolag.

Vi möter också ofta kunder som blivit rekommenderade oss av andra konsulter som ser ett värde av att kunna erbjuda tjänster som kompletterar deras egna utbud, t ex revisorer, redovisningskonsulter och advokater m fl.

Låt oss veta vad du tycker

På Servando är vi extremt måna om att våra tjänster skapar nytta hos våra kunder. Vi välkomnar därför alltid feedback inom eller utanför uppdragen för att vässa våra tjänster utifrån våra kunders behov och krav. Parallellt med vår löpande kunddialog och feedback skickar vi också regelbundet enkäter efter avslutade uppdrag för att komplettera och kvantifiera feedbacken hur vi utfört uppdragen.

Besvara vår kundenkät

I enkäten får betyg, 1-6, ges på uppdragens kvalitet, service, relation och kommunikation samt arvode. Efter många år och 1000-tals tillfrågade är vi mycket stolta över ett snittbetyg på mellan 5,6 och 5,7. Till sifferbetygen ges också chans till egen feedback. Det är med stor värme vi tar emot ett flertal citat med samma innebörd som detta:

”Snabba och raka svar på frågor. Har nog aldrig samarbetat med så effektiva konsulter. Bra jobbat!”

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.