Filialregistrering

Servando hjälper utländska företag att registrera en filial i Sverige som ett alternativ till att driva verksamhet genom t ex dotterbolag.

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

Registrering av filial i Sverige

Alla utländska företag har möjlighet att registrera filial i Sverige för driften av den svenska verksamheten. Servandos tjänst består i att upprätta alla nödvändiga registreringshandlingar, agera projektledare samt även ombud för registreringen hos Bolagsverket.

Alla filialer ska ha en registrerad verkställande direktör. I den mån denne inte är bosatt i Europa (EES) kan Servando som tilläggstjänst agera särskild delgivningsmottagare för filialen.

Tilläggstjänster

Vi kan även hjälpa till med skatteregistrering för filialen.

Förutom bildande och registrering av en filial kan Servando även medverka till ändringar eller avregistrering av befintliga filialer.

Självklart upprättas alla besluts- och registreringshandlingar med engelsk översättning.

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.