Bolagsordningsändringar

Få hjälp med beslutsfattande, genomförande och registrering av ditt bolags grundläggande registreringar.

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

Kompetens och erfarenhet

Vid olika tillfällen uppstår behov av att ändra registrering avseende t ex företagsnamn, verksamhetsbeskrivning, sammansättning av styrelse eller revisorer, övriga funktionärer, räkenskapsår, aktier och förköpsregler.

Med Servandos biträde erhålls både kompetens och erfarenhet att en ändring görs på korrekt sätt med rätt beslutsunderlag och registrering.

Genomförande

Servando tar också den praktiska rollen med upprättande av handlingar, projektledning och som ombud för registreringarna hos Bolagsverket.

Vi hjälper dig hela vägen, från beslut till färdig registrering. I många situationer kan vårt biträde köpas till ett fast pris och givna förutsättningar, men vi kan också skräddarsy ett uppdrag utifrån mer komplicerade förutsättningar eller en spridd ägarkrets där beslut t ex kräver genomförande av fysiska bolagsstämmor. Vi börjar alltid med en dialog för att hitta rätt lösning och uppdrag utifrån dina förutsättningar.

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.