Svensk bolagsrätt

Information och uppdateringar om förändringar i svensk bolagsrätt.

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

För utländskt ägda bolag

För svenska dotterbolag i utländska koncerner och kanske med utländska styrelser kan Servandos tjänst underlätta att uppfylla svensk bolagsrätt med information om vilka regler som gäller, vilka datum som kräver aktion och när förändringar sker i reglerna.

Löpande uppdrag

Vi går igenom vad som gäller, meddelar uppdateringar och förändringar samt finns tillgängliga för frågor och självklart genomförande av önskade förändringar eller anpassningar till gällande regler.

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.