Prislista

Nedan följer en komplett prislista med samtliga tjänster till fasta priser, övriga arvoden och betalningsvillkor.

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

Tjänster till fasta priser

Våra tjänster till fasta priser enligt nedan innebär klart definierade tjänster och förutsätter att given process och förutsättningar följs vad gäller t ex bolag med ett fåtal ägare och förenklat beslutsfattande. Fakturering av dessa tjänster sker i direkt samband med leverans av ärendet.

Servando eftersträvar att kunna erbjuda ett fast pris för så många tjänster och leveranser som möjligt, men ibland är det inte möjligt vid en högre grad av individuell anpassning och större osäkerhet kring förutsättningar och process som kan behöva formas under uppdragets gång. I dessa fall tillämpar vi en timdebitering om 1 600 kr alternativt 1 000 kr för mer administrativt arbete, men vi försöker alltid uppskatta tidsåtgång och ett totalt arvode.

Samtliga Servandos arvoden på denna hemsida och i övrig kommunikation är exklusive moms om ingenting annat anges. På registreringsavgifter utgår ingen moms med undantag för bolagsbildningsavgiften.

Lagerbolag
Arvode
Registreringsavg.
Lagerbolag, AB
5 300 kr
3 750 kr
Skatteregistrering (F-skatt, moms, arbetsgiv.)
1 400 kr
0 kr
Kontantemission, lagerbolagsköp
1 400 kr
0 kr
Handlingar på engelska
1 900 kr
0 kr
Filial
Arvode
Registreringsavg.
Nyregistrering (inkl handlingar på engelska)
4 900 kr
2 500 kr
Avregistrering
1 900 kr
0 kr
Kapitalförändringar
Arvode
Registreringsavg.
Fondemission
5 900 kr
1 000 kr
Kontantemission
5 900 kr
1 000 kr
Apportemission
6 900 kr
1 000 kr
Kvittningsemission
6 900 kr
1 000 kr
Minskning aktiekapital
5 900 kr
2 500 kr
Vinstutdelning på extra bolagsstämma
3 900 kr
0 kr
Handlingar på engelska
1 900 kr
0 kr
Bolagsförändringar
Arvode
Registreringsavg.
Byte av bolagsnamn
2 900 kr
1 600 kr
Bolagsordningsändring
2 900 kr
1 000 kr
Funktionärsändring
2 400 kr
1 000 kr
Val av VD eller ordförande
1 900 kr
1000 kr
Ändring av firmateckning
1 900 kr
1 000 kr
Registrering av särskilt företagsnamn
2 900 kr
1 200 kr
Registrering av företagsnamn på främmande språk
2 900 kr
1 200 kr
Adressändring för bolag
900 kr
0 kr
Ändring av räkenskapsår
2 900 kr
1 000 kr
Tillägg för ansökan hos Skatteverket, brutet år
1 000 kr
0 kr
Dödande av aktiebrev, per ägare
1 900 kr
950 kr
Handlingar på engelska
1 900 kr
0 kr
Likvidationer
Arvode
Registreringsavg.
Likvidation
14 900 kr
2 100 kr
Handlingar på engelska
1 900 kr
0 kr
Fusioner och delningar
Arvode
Registreringsavg.
Fusion av ett helägt dotterbolag (förenklad)
10 000 kr
1 200/2 000 kr
Övriga fusioner (ej förenklade, två separata, nedströms)
13 000 kr
2 200/3 000 kr
Delning till två (befintliga) bolag
13 000 kr
Tillkommande fusions- eller delningsbolag
3 000 kr
500/1 000 kr
Brev till bolagens borgenärer
900 kr/tim
0 kr
Handlingar på engelska
1 900 kr
0 kr
Snabbavvecklingar
Arvode
Registreringsavg.
Bolagets värde 15 000 – 75 000 kr
13 500 kr
ingår
Bolagets värde 75 001 – 100 000 kr
16 000 kr
ingår
Bolagets värde 100 001 – 200 000 kr
18 000 kr
ingår
Bolagets värde 200 001 – 350 000 kr
20 000 kr
ingår
Bolagets värde 350 001 – 500 000 kr
25 000 kr
ingår
Bolagets värde 500 001 –
Enligt offert
ingår
Handlingar på engelska
1 900 kr
0 kr
Förvaltning av holding- och trädabolag
Arvode
Antal transaktioner per år 0 – 12
12 000 kr/år
Antal transaktioner per år 13 – 50
16 000 kr/år
Antal transaktioner per år 51 – 100
20 000 kr/år
Antal transaktioner per år 101 –
Enligt offert
Adress och post
Arvode
Registrerad adress och vidarebefordran post
18 000 kr/år
Särskild delgivningsmottagare
Arvode
Särskild delgivningsmottagare inkl 1 delgivning
5 000 kr/år
Tillkommande delgivningar
1 000 kr