Likvidation

Servando hjälper dig genom hela den legala processen med en frivillig likvidation.

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

Rådgivning och genomförande

Vi finns med som bollplank och rådgivare inför ditt beslut om avveckling och frivillig likvidation och kan redogöra för processen samt eventuella alternativ.

Med Servandos biträde i likvidationsuppdraget erhålls assistans med upprättande av besluts- och registreringshandlingar, tillsättande av likvidator, upprättande av slutredovisning, genomförande av skiftet samt projektledning med instruktioner till ägarna genom hela processen om knappt ett år.

Tillägg avseende redovisning

Servando kan som tilläggsuppdrag också åta sig den administrativa förvaltningen med redovisning, upprättande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer samt genomförande av betalningar.

Skicka oss en kopia av det aktuella bolagets senaste årsredovisning samt en aktuell balans- och resultatrapport så återkommer vi med instruktioner för att gå vidare och inleda en frivillig likvidation.

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.