Postadress

Servando Bolag AB
Box 5814
102 48 Stockholm

Besöksadress

Linnégatan 26
114 47 Stockholm

Kontaktuppgifter

Tel: 08-545 66 130
Mail: info@servando.se

Övriga uppgifter

Org. nr: 556703-1066
Bankgiro: 5920-0246
Styrelsens säte: Stockholm

Fredrik Ståhl

Verkställande direktör

Telefon: 08-545 66 134
fredrik.stahl@servando.se

Kerstin Norin

Bolagsjuridik, underkonsult

kerstin.norin@servando.se

Annelie Thunström

Konsult avvecklingar och ekonomi

Telefon: 08-545 66 137
annelie.thunstrom@servando.se

Jenny Skoog

Konsult avvecklingar och ekonomi

Telefon: 08-545 66 133
jenny.skoog@servando.se

Ida Svensson

Deltidskonsult bolagstjänster

Telefon: 08-545 66 130
ida.svensson@servando.se

Ann Sundin

Konsult avvecklingar och ekonomi

Telefon: 08-545 66 138
ann.sundin@servando.se

Vilma Gustafsson

Deltidskonsult bolagstjänster

Telefon: 08-545 66 130
vilma.gustafsson@servando.se

Mirja Hjelmberg

Skatterådgivare, underkonsult

Telefon: 08-545 66 130
mirja.hjelmberg@servando.se